PROJECTE DE CIÈNCIES SOCIALS DE 5é EP: “EL SISTEMA SOLAR”

Aquest projecte preten aconseguir que els alumnes arriben als coneixements en torn als astres principals i les seues característiques més identificatives, saber el nom dels planetes del Sistema Solar i classificar-los, conéixer els moviments de la Terra i identificar les parts de l ́estructura interna de la Terra; mitjançant el treball cooperatiu, l ́ús d ́estratègies de pensament i l ́estudi diari ben estructurat.
La pregunta conductora del projecte és: Com és el planeta on vivim? Quins astres l ́envolten? Quins moviments fan? Quines són les seues parts?

Es fa una reflexió a partir d ́aquestes preguntes on els alumnes van aportant en el context d ́una conversa els coneixements previs del tema.

El projecte es desenvolupa amb els següents punts:

  • Fer la representació del Sistema Solar posant el Sol i els planetes en les seues òrbites. Ha d’aparèixer informació de cada planeta.
  • El model de treball pot ser un mural amb relleu o una maqueta en tres dimensions amb originalitat i creativitat, utilitzant materials diversos.
  • Es farà per grups de treball cooperatiu de quatre alumnes que utilitzaran la ferramenta del ChromeBook i la plataforma Moodle per a investigar i elaborar la informació adient.
  • El treball finalitzarà amb l ́entrega de la maqueta (producte final) i la realització d ́una autoavaluació de cada grup.

UN GRAN PROJECTE PER APRENDRE GAUDINT!!!