PROJECTE DE CIÈNCIES SOCIALS DE 3er EP: “ELS PAISATGES”

El punt de partida d’aquest projecte ès l’observació dels alumnes de les característiques que veuen al seu entorn quan van a la platja, a la muntanya…

Es fa una dinàmica de grup on els alumnes van aportant en el context d’una conversa els coneixements que tenen dels diferents tipus de paisatges.

L’objectiu del projecte és que l’alumne diferèncie el paisatge rural del paisatge urbà.

El projecte es fa en grup cooperatiu en el que tots els components han de recollir informació i dur a classe materials diversos per a fer el treball.

El producte final consisteix en la presentació d’una maqueta en tres dimensions amb originalitat i molta creativitat amb la finalitat d’aconseguir els objectius i de gaudir mentres van adquirint els coneixements planificats